Niedziela, 28 luty. Imieniny Teofila i Makarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Golina, 13.01.2021 r. 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

     Burmistrz Goliny informuje, że w dniach od 21 stycznia 2021 roku do 27 stycznia 2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Golina projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne.

     Konsultacje przeprowadzone będą w formie zebrania drogą elektroniczną opinii do  w/w projektu prawa miejscowego. Dokument dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie BIP Gminy Golina wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

             Uwagi/opinie do projektu będzie można nadsyłać do 27.01.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl  z dopiskiem: „KONSULTACJE-UCHWAŁA DOT. NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE”.

 Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński