Poniedziałek, 27 czerwiec. Imieniny Marii i Władysława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizuje Wielkopolskie Fora Rolnicze. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, fora zostaną przeprowadzone w formie zdalnej, na zasadzie udziału w bezpłatnych webinariach.

Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy rolników z terenu gminy, do udziału w tym wydarzeniu. Będzie to spotkanie online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędna jest wcześniejsza rejestracja, której należy dokonać poprzez zgłoszenie na adres: wirkon@wir.org.pl

Organizowane corocznie przez samorząd rolniczy fora są płaszczyzną do wymiany informacji oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Obecny rok jest szczególnie ważny w aspekcie przyszłości rolnictwa w naszym kraju. Znamy już bowiem podstawy nowej Wspólnej Polityki Rolnej, opisane w dokumencie jakim jest Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027. Warto więc, by rolnicy dowiedzieli się, co ich czeka, jakie są szanse i zagrożenia i na jakie wsparcie mogą liczyć. Wokół tych kwestii koncentrować się będzie program tegorocznego Forum. Poruszymy również istotne z punktu widzenia rolników kwestie bioasekuracji oraz wdrażania zasad tzw. Zielonego Ładu.

Szczegółowa tematyka Forum obejmuje: 

  • Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
  • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
  • działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,
  • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,
  • instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
  • omówienie bieżących spraw dotyczących rolnictwa

Wzorem lat ubiegłych w ramach spotkania zamierzamy odnieść się również do kwestii lokalnych oraz działań podejmowanych przez instytucje i służby szczebla powiatowego. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, w drugiej części spotkania będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Platforma ClickMeeting, za pośrednictwem której, realizowane będzie spotkanie, umożliwia zarówno łączenie zarówno z Urzędem Gminy, jak i indywidulanie bezpośrednio z każdym rolnikiem. W ramach rejestracji należy wskazać adres email, na który następnie przesłany zostanie link z zaproszeniem do udziału w spotkaniu. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania oraz jego organizacji można uzyskać pod nr tel. 971 500 555

Z poważaniem

 

                                                               Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

                                                              Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie

                                                                                   (-) Jolanta Nawrocka