Piątek, 23 kwiecień. Imieniny Jerzego i Wojciecha.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Trzy komplety ubrań specjalnych oraz trzy hełmy strażackie zostały przekazane dziś jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. Podczas uroczystości obecni byli Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego- Robert Popkowski, Burmistrz Goliny- Mirosław Durczyński, Prezes OSP w Kawnicach- Jerzy Modelski, Skarbnik OSP- Wiesław Podlesiński oraz Radny Rady Miejskiej w Golinie- Mariusz Majewski.
Ponadto Gmina Golina w ramach tegoż samego działania uzyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Trójfazowy agregat prądotwórczy, drabina strażacka oraz dziesięć pasów bojowych wraz z zatrzaśnikiem zostały przekazane przez Burmistrza Goliny na ręce Prezesa OSP- Mateusza Karnafla w obecności radnego Rady Miejskiej w Golinie- Kazimierza Substelnego oraz druhów OSP w Myśliborzu.
Niniejsze przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań, minimalizacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, wzmocnienia systemów wczesnego reagowania i ratownictwa, a tym samym poprawy bezpieczeństwa ludności gminy w związku z występowaniem zjawisk i wydarzeń katastrofalnych, w tym zagrożeń przyrodniczych. Ponadto zakup wyposażenia zminimalizuje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia strażaków-ochotników udzielających niezbędnej pomocy ofiarom przestępstw - wypadków drogowych.
Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99%, natomiast wkład własny Gminy Golina 1%.