Poniedziałek, 19 kwiecień. Imieniny Adolfa i Tymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News


  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X

Jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

 "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”


             Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

 

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja    

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Celem  konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań   związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3
w dowolnej technice ,na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim .Etap wojewódzki  może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa-    klasy 0-  III    szkoły podstawowej

II grupa - klasy IV-VIII  szkoły podstawowej

 

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

           

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Regulamin konkursu  dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

 

Opracował        

 Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego

Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji

I Orzecznictw a Lekarskiego