Niedziela, 18 kwiecień. Imieniny Bogusławy i Bogumiły.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Komunikat dla mieszkańców gminy Golina. Ogranicz wizyty w urzędzie - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

News

Komunikat dla mieszkańców gminy Golina

Ogranicz wizyty w urzędzie - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym urzędzie i skorzystanie z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie

Adresy e-mail oraz telefony bezpośrednio do poszczególnych pracowników znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golina oraz na stronie internetowej pod adresem www.golina.pl zakładka KONTAKT oraz http://golina.pl/golina/bom.html

Do dyspozycji w godzinach pracy urzędu pozostaje nr telefonu: 63 241 80 95 lub 63 249 39 17

Ważniejsze numery wewnętrzne:

  •         Kierownik USC, dowody osobiste – 252
  •         Stanowisko ds. ewidencji ludności – 253
  •         Stanowisko ds. działalności gospodarczej, wycinka drzew – 250
  •         Stanowisko ds. gospodarki odpadami – 247
  •         Stanowisko ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy – 248
  •         Stanowisko ds. wymiaru podatków – 244, 245

Przypominamy, że wpłaty opłat, podatków na rzecz gminy Golina można dokonywać przelewem:

-  opłaty za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub przesłanych do Państwa informacjach (informację o nr rachunku bankowego można uzyskać telefonicznie pod nr wew. 247);

- należne gminie Golina opłaty (podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty skarbowe opłaty za koncesje alkoholowe, opłaty targowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne) należy wpłać na rachunek bankowy  Bank Spółdzielczy Konin oddz. Golina 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010.

 

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński