środa, 01 luty. Imieniny Brygidy i Ignacego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ideą projektu pn. „OZE wśród nas - konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina oraz Rodzinny Piknik Ekologiczny” było przeprowadzenie konkursu plastycznego-fotograficznego, który miał na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy/informacji nt. form odnawialnych źródeł energii.

Do współpracy przystąpiły cztery Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Golina.

Technika wykonywania prac konkursowych została podzielona na dwie kategorie wiekowe uczestników:

I kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III, którzy  wykonywali prace plastyczne dowolną techniką płaską w formacie A3

II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI, którzy wykonywali   fotografie dot.  wykorzystania odnawialnych źródeł energii,tj. słońca, wiatru, wody, biomasy.

Dodatkowo wychowawcom najmłodszych klas przekazano zakupione przez samorząd lokalny bogate zestawy materiałów plastycznych. Co jak można było zaobserwować na  wystawionych pracach, zostały one  w umiejętny i kreatywny sposób wykorzystane.

Spośród wykonanych przez uczniów prac nauczyciele koordynujący konkurs na terenie szkoły dokonali wyboru i wskazali do etapu finałowego  po dwie prace plastyczne wykonane przez uczniów klas I, II i III oraz po dwie prace wykonane w formie fotografii przez uczniów klas IV, V i VI.  Każda szkoła mogła zatem nadesłać sześć prac plastycznych oraz sześć fotografii. Do etapu finałowego konkursu zgłoszono łącznie 46 prac plastyczno-fotograficznych z czterech Szkół Podstawowych.

Uczniowie  klas I do VI uczestniczyli również w lekcjach informacyjno-edukacyjnych nt. odnawialnych źródeł energii, w celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie korzyści płynących z korzystania z form odnawialnych źródeł energii. Tym samym zostali wprowadzeni i zachęceni do udziału w zaplanowanych działaniach projektowych.

W  dniu 15 października br. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Goliny dokonała oceny zgłoszonych prac. Oceniano zgodność tematyczną, oryginalność i pomysłowość oraz wkład pracy. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem,pomysłowością i kreatywnością, dlatego też Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie związane z wyłonieniem zwycięzców.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński.

W kategorii klas I – III: pierwsze miejsce zajął Jakub Staszak ze Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej Curie w Przyjmie. Drugie miejsce przypadło Marii Witasik z tej samej szkoły, a trzecie – Vanessie Laskowskiej ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie. Wyróżnieni zostali: Agata Borowiecka ze Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach i Jan Grzesiak ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie.

Natomiast w kategorii klas IV – VI: pierwsze miejsce zajął Jakub Ziółkowski ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie. Drugie miejsce przypadło Igorowi Marciniakowi ze Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach, a trzecie – Wiktoria Domagała ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie. Wyróżnienia otrzymały: Wioletta Tyderka ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie i Nicola Strużyńska ze Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody:m.in. smartwachte, tablety, gry eksperymentalne, ładowarki solarne i głośniki,puzzle, roboty OZE oraz mnóstwo innych edukacyjnych gadżetów.

Szkoły przygotowały wystawę prac konkursowych oraz niezwykle pomysłowo zaaranżowane edukacyjne stoiska ekologiczne. Przy współpracy z uczniami i ich rodzicami zorganizowały nawet pokaz mody w stylu ECO, który wywołał duży podziw wśród uczestników Pikniku. Wielkie brawa dla kreatorów nowych trendów modowych. W podziękowaniu za współpracę i koordynację konkursu, szkoły otrzymały stacje pogody, które mają służyć uczniom w obserwacji zmieniających się warunków atmosferycznych, stanowiąc cenne narzędzie edukacyjne.

Do współpracy przy organizacji wydarzenia przyłączył się również m.in. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Koninie, który przygotował bogate stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi. Uczestników obdarowywał nimi Pan SPALAREK - pupilek Miejskiego Zakładu.

Gościliśmy również Panią Miłosławę Stępień, prezeskę Akcji Konin,która w swoim ciekawym wystąpieniu podkreślała znaczącą dla naszego życia wspólną troską o zdrowe i czyste powietrze, wodę, podpowiadając  jak skutecznie można to czynić każdego dnia.

Wydarzenie obfitowało w różnego rodzaju animacje, gry, konkursy i konkurencje sportowe, do których aktywnie włączali się młodzi i starsi mieszkańcy Goliny. Dla każdego uczestnika przewidziano nagrody.

O artystyczno-taneczną oprawę zadbała Pani Milena Wojciechowska i jej roztańczone formacje Skakanka Dance. 


Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim,którzy przyczynili się do sukcesu tej inicjatywy. Jesteście wspaniali.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny udział i aktywność.

 

Galeria zdjęć