Wtorek, 21 wrzesień. Imieniny Hipolita i Mateusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

31 grudnia 2013 roku Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki powołał na Dyrektora Biblioteki Publicznej Żanettę Matlewską oraz na Dyrektora Domu Kultury w Golinie Damiana Ciesielskiego.

 

 

3

  od lewej: Z-ca Burmistrza Goliny - A.Budny, Dyrektor Biblioteki Publicznej - Ż. Matlewska, Burmistrz Goliny - T.Nowicki oraz Dyrektor Domu Kultury -D.Ciesielski

 

1

Burmistrz Goliny - Tadeusz Nowicki i Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie - Żanetta Matlewska

Żanetta Matlewska ur. 17.07.1973r w Koninie. Mieszkanka Goliny związana z działalnością kultury od 1995 roku w roli animatora kultury w MOKiB. W roku 2008 r powołana na dyrektora BP  w Golinie. Z wykształcenia pedagog , bibliotekarz menadżer. Dzięki pięcioletniej działalności 2008-2013 i realizacji ciekawych przedsięwzięć, biblioteki na terenie miasta i gminy Golina stały się jednym z ważniejszych instytucji kultury w procesie edukacji czytelniczej.

  ....."XXI wiek niesie ze sobą konieczność zmian wizerunku i roli biblioteki. Rosną wymagania mieszkańców, dlatego biblioteka wychodzi naprzeciw i aktywnie, kreatywnie działa na otoczenie.  Do zadań biblioteki będzie należało nie tylko gromadzenie książek, środków multimedialnych w zakresie danego profilu tematycznego, kontynuacja realizowanych przedsięwzięć, ale również wybieganie ku indywidualnym potrzebom ludzi i stwarzanie warunków do samodoskonalenia. Wykorzystując zmodernizowany budynek książnicy zaproponujemy mieszkańcom spotkanie na KAWIE ( K- kultura, A -animacja, W -wiedza, I- informacja, E -edukacja)- to skrót od pięciu obszarów działania, które  powinny stworzyć solidne fundamenty do zintegrowania, zaktywizowania społeczeństwa, stworzenia wyrównanych szans dla wszystkich, zaspokojenia najbardziej wyszukanych potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i kulturalnych" - powiedziała Ż. Matlewska

 

  2

Burmistrz Goliny - T.Nowicki i Dyrektor Domu Kultury w Golinie - D. Ciesielski

 

Damian Ciesielski ur. 7.11.1985 w Koninie. Od urodzenia związany z Goliną i Domem Kultury - najpierw jako wolontariusz, w 2008 zaczął pracę roku jako referent. W 2013 został Dyrektorem DK w Golinie. Ukończył studia wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym.

... „Pragnę, aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym organizowanym przez tutejszy Dom Kultury. Postaram się, żeby proponowana oferta była coraz bardziej atrakcyjna i odpowiadała różnym grupom wiekowym. Chcę, aby dom kultury był swoistym centrum czasu wolnego - miejscem różnorodnych spotkań, szkoleń, wystaw, koncertów, ale przede wszystkim ośrodkiem, w którym dzieci i młodzież zetkną się z prawdziwą sztuką. Dzięki temu mają szansę stać się jej świadomymi odbiorcami lub artystami, co może dać satysfakcję oraz możliwość rozwoju i rozwijania własnych pasji. Pragnę, aby każdy, kto będzie odwiedzał dom kultury, nie zaznał nudy i bez przeszkód mógł rozwijać swoje talenty i zainteresowania" -  powiedział D.Ciesielski