Niedziela, 29 styczeń. Imieniny Zdzisława i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Po raz kolejny Gmina Golina pozyskała środki finansowe na modernizację golińskich wsi w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” .

Sołectwo Rosocha zrealizuje projekt pn. Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej, którego celem jest odnowienie remizy strażackiej, która pełni także funkcję świetlicy wiejskiej, odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej oraz zagospodarowanie placu wokół budynku. Wymienione prace przyczynią się do poprawy estetyki miejscowości, ponieważ remiza znajduje sie w centrum wsi.

W ramach dofinansowania zostanie wykonane:

a)      boisko do siatkówki

b)      remont dachu i komina świetlicy wiejskiej

c)      odmalowanie sal świetlicy

d)      utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej

e)      wykonanie podestu pod zabytkową pompę strażacką

f)       zakup i montaż ogrodzenia

g)      zakup piec konwekcyjny wraz z instalacją uzdatniającą wodę

h)      zakup stołów i blat do kuchni węglowej

Wartość dofinansowania: 39 000,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 200,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 19 587,63 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 34 800,00 zł.

Bardzo duży wkład pracy wniosą mieszkańcy sołectwa, którzy zadeklarowali pomoc w przygotowaniu terenu pod boisko piłki siatkowej, remoncie dachu i demontażu komina, oczyszczeniu i odmalowaniu ścian wewnętrznych w świetlicy, przygotowaniu podłoża do wyłożenia kostką brukową a także wymurowaniu podestu pod pompę strażacką. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze zobowiązała się do zakupu i nasadzeń krzewów wokół świetlicy oraz wymiany lamp oświetleniowych wewnątrz budynku.

 

Celem kolejnego projektu pn. Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku jest zintegrowanie społeczności sołectwa Brzeźniak oraz zwiększenie jej aktywności poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego placu na potrzeby mieszkańców.

W ramach dofinansowania zostanie wykonany:

a)      plac zabaw dla dzieci i młodzieży

b)      altana drewniana

c)      zakup  ogrodzenia

d)      remont pokrycia dachowego

e)      tynkowanie elewacji zewnętrznej

f)       zakup krzeseł i stołów

Wartość dofinansowania: 36 376,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 5 000,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 20 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 12 315,00 zł.

Mieszkańcy sołectwa zgodnie zobowiązali się do pomocy przy inwestycji. Ich wkładem pracy będzie stanowiło zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wyrównaniu terenu pod plac zabaw i altanę, oczyszczenie elewacji, pomoc przy remoncie dachu i dociepleniu budynku.

Przedsięwzięcie związane z realizacją przedsięwzięcia mającego na celu budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie sołectwa Spławie i  w Przyjmie-Cegielni obręb Adamów będzie realizowała firma Trans-Spili Sp. z.o.o , która przystąpiła w czerwcu do przetargu i zooferowała najniższą cenę na kwotę 293 208,63 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22 czerwca 2021 r. Planowany termin zakończenia inwestycji został wyznaczony do 22 września  br.