Niedziela, 28 luty. Imieniny Teofila i Makarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Informacja Burmistrza Goliny

 Informacja Burmistrza Goliny

 

  Szanowni Mieszkańcy,

 

od stycznia 2016 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązkiem mieszkańców jest również segregacja popiołu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na różnicę w cenie pomiędzy zagospodarowaniem odpadów zmieszanych a popiołu. Koszt za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku wzrósł z 272,00 zł brutto do 345,60 zł brutto za tonę, natomiast koszt zagospodarowania tony popiołu wynosi obecnie 132,84 zł brutto. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie uznaje niższą cenę jedynie dla popiołu, w którym nie znajdują się inne odpady, więc w terminie odbioru popiołów z palenisk domowych należy wystawiać jedynie pojemnik z czystym popiołem.

W ostatnim czasie nagminnie zdarzały się sytuacje niewłaściwej segregacji tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych, a zwłaszcza popiołu. Każda nieprawidłowość w zakresie segregowania wpływa na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i może doprowadzić do wzrostu stawki opłaty w naszej gminie. Obecnie kwoty te wynoszą 9,00 zł/osobę (selektywnie) oraz 19,00 zł/osobę (nieselektywnie).

Aby uszczelnić system od lutego 2017 roku są prowadzone kontrole dotyczące:

-        prawidłowej segregacji odpadów,

-        pochodzenia odpadów oddawanych jako odpady z gospodarstw domowych,

-       weryfikacji osób faktycznie zamieszkujących w nieruchomości w odniesieniu do liczby osób zgłoszonych w deklaracji,

-        sprawdzenia niezgłoszonych nieruchomości,

-        wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Wobec osób dopuszczających do zaburzenia segregacji oraz osób pozorujących segregowanie (deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jedynie w celu uniknięcia wyższej opłaty, natomiast faktycznie nie segregujących odpadów, a mianowicie odstawiających zbyt małą ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych wystawionych w pojemniku), zostaną wszczęte postępowania określające wyższą stawkę tj. za niesegregowane odpady komunalne.
           Przypominam, że właściciel nieruchomości w terminie 14 dni  ma obowiązek zgłosić zmiany w nieruchomości wpływające na wysokość opłaty, które dotyczą sposobu zbierania i oddawania odpadów oraz zamieszkałych osób tj. urodzenia, powrót ze studiów/ z zagranicy, przybycie kolejnych członków rodziny, zgon mieszkańca, fakt zamieszkania w nieruchomości, przyjazd lub wyjazd najemców.

 

                         Uczciwe korzystanie z systemu wpływa na dobro wszystkich mieszkańców!

   Z poważaniem

/-/ Mirosław Durczyński

Lista wiadomości