Niedziela, 28 luty. Imieniny Teofila i Makarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GOLINA

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6

62-590 Golina

tel. (63) 2418 054

 

Podmiot zagospodarowujący odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe):

 

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13

62-510 Konin

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani
do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/oznaczenie siedziby

1.

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Roztoka 6 
62-513 Krzymów

2.

Eko-Skórtex Gizałki
Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24 g
Piotrowice
62-400 Słupca

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz

ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a 
62-800 Kalisz

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6  
62-590 Golina

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8    
62-500 Konin

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21   
62-540 Kleczew

8.

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
  54-530 Wrocław

9.

Agencja Handlowo - Usługowa  "MAXPERT" Maciej Zaradzki

ul. Kolejowa 1c  
  62-510 Konin

10.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10 
62-561 Ślesin

11.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39 
62-610 Sompolno

 

Podstawa:  art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Lista wiadomości