środa, 06 lipiec. Imieniny Łucji i Dominika.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021: Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

 

Krótki opis zadania:

W ramach zadania publicznego planowane jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ przez okres 11 miesięcy w roku 2021 r. Z usług i oferty placówki skorzysta 20 seniorów, nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Golina.  Będą oni uczestniczyć w szeregu zajęć: animacyjnych, fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony zostanie jeden ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. W ciągu roku planowany jest również szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczynią się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów. Zaplanowane działania stwarzają bezpieczne warunki bezinteresownego dzielenia się przeżyciami, wrażeniami, myślami, wysiłkiem wspólnej pracy oraz przestrzeń pomagającą odkryć własną wartość i wartości drugiej osoby. Działania ukierunkowane są na rozwój integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, które twórczo zaangażują uczestników. Pragniemy odkrywać potencjał oraz korzystać ze skarbnicy wiedzy, jaką dysponują seniorzy. Wpłynie to na ich dowartościowanie, zaangażowanie i zaktywizowanie. Integracji międzypokoleniowej oraz wspólnym przedsięwzięciom będzie przyświecał wspólny cel: bogate doświadczenia życia każdego uczestnika społeczności lokalnej.