Jesteś tutaj:   
  • Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://golina.pl/golina/kanal-rss.html pl 120 Postępowanie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play 01.04.2020r. http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/postepowanie-lokalizacja-inwestycji-celu-publicznego-budowie-bezobslugowej-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-01.04.2020r.html Golina, dnia 01.04.2020 r.

Wnioskodawca: P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina

Obwieszczenie

http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/postepowanie-lokalizacja-inwestycji-celu-publicznego-budowie-bezobslugowej-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-01.04.2020r.html Anna Górzna "Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/przebudowa-i-wyposazenie-domu-kultury-w-golinie-na-potrzeby-prowadzenia-edukacji-kulturalnej.html

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej mająca celu ulepszenie

i rozwijanie usług kulturalnych i edukacyjnych dla ludności z terenu Gminy Golina,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu…

]]>
Wed, 01 Apr 2020 13:03:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/przebudowa-i-wyposazenie-domu-kultury-w-golinie-na-potrzeby-prowadzenia-edukacji-kulturalnej.html Joanna Kukulska
KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG WODNYCH Sp. z o.o. w Koninie http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-zakladu-uslug-wodnych-sp.-z-o.o.-w-koninie.html Wed, 01 Apr 2020 12:27:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-zakladu-uslug-wodnych-sp.-z-o.o.-w-koninie.html Joanna Kukulska Ocena obszarowa jakości wody wodociągów publicznych miasta i gminy Golina za rok 2019 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/oocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociągów publicznych miasta i gminy Golina za rok 2019 - treść pisma 

]]> Wed, 01 Apr 2020 12:17:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/oocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Anna Górzna "Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/rewitalizacja-osiedla-starowka-w-miejscowości-golina.html

„Rewitalizacja Osiedla Starówka  w miejscowości Golina”

Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0080/17-00

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2:  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”

Poddziałanie…

]]>
Tue, 31 Mar 2020 14:36:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/rewitalizacja-osiedla-starowka-w-miejscowości-golina.html Joanna Kukulska
Deklaracja dostępności http://golina.pl/golina/bip/deklaracja-dostepnosci.html

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Golinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Golina.

Data…

]]> Tue, 31 Mar 2020 09:47:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/deklaracja-dostepnosci.html OŚiGW.6220-1.7.2020 - „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą" http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-1.7.2020.html OŚiGW.6220-1.7.2020 - „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z pełną infrastrukturą"

 

]]>
Mon, 30 Mar 2020 09:46:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-1.7.2020.html Anna Górzna
Rejestr petycji 2020 http://golina.pl/golina/bip/petycje/rejestr-petycji-2020.html REJESTR PETYCJI

2020 rok

 

]]>
Sun, 29 Mar 2020 23:39:08 +0200 http://golina.pl/golina/bip/petycje/rejestr-petycji-2020.html Administrator Systemu
KOMUNIKAT - ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Golinie http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-ograniczenie-pracy-urzedu.html Fri, 27 Mar 2020 09:09:00 +0100 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-ograniczenie-pracy-urzedu.html Anna Górzna Gospodarka odpadami - zmiany od 01 kwietnia 2020 r. http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/gospodarka-odpadami.html Thu, 26 Mar 2020 09:47:00 +0100 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/gospodarka-odpadami.html Anna Górzna