Jesteś tutaj:   
  • Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://golina.pl/golina/kanal-rss.html pl 120 Informacja z otwarcia ofert- Zp.271.7.2020 http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/informacja-z-otwarcia-ofert-zp.271.7.2020.html Informacja z otwarcia ofert Zp.271.7.2020

"Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach"

Informacja do pobrania

]]>
Wed, 12 Aug 2020 15:16:28 +0200 http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/informacja-z-otwarcia-ofert-zp.271.7.2020.html Anna Rabiega
Kulturalne spotkania pod chmurką już niebawem! http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/kulturalne-spotkania-pod-chmurka-juz-niebawem!.html Wed, 12 Aug 2020 06:11:11 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/kulturalne-spotkania-pod-chmurka-juz-niebawem!.html Anna Rabiega Ostrzeżenie przed afrykańskim pomorem świń http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/ostrzezenie-przed-afrykanskim-pomorem-świn.html Wed, 12 Aug 2020 05:59:11 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/ostrzezenie-przed-afrykanskim-pomorem-świn.html Anna Rabiega Powszechny Spis Rolny 2020 http://golina.pl/golina/bip/nasza-strona/gmina-golina.html

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości…

]]>
Tue, 11 Aug 2020 14:04:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/nasza-strona/gmina-golina.html
Akcja społeczna mobilizacja – kulturalne spotkania pod chmurką http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/akcja-spoleczna-mobilizacja-–-kulturalne-spotkania-pod-chmurka.html Mon, 10 Aug 2020 16:19:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/akcja-spoleczna-mobilizacja-–-kulturalne-spotkania-pod-chmurka.html Joanna Kukulska Porozumienie dot. włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podpisane http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wlaczenie-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-weglewie-do-krajowego-systemu-ratowniczo-gaśniczego.html Fri, 07 Aug 2020 15:27:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wlaczenie-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-weglewie-do-krajowego-systemu-ratowniczo-gaśniczego.html Anna Rabiega Wsparcie finansowe dla pszczelarzy http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wsparcie-finansowe-dla-pszczelarzy.html Wed, 05 Aug 2020 08:45:29 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wsparcie-finansowe-dla-pszczelarzy.html Anna Rabiega Uwaga na oszustów!!! http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/uwaga-na-oszustow!!!.html Wed, 05 Aug 2020 07:52:46 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/uwaga-na-oszustow!!!.html Joanna Kukulska OŚiGW.6220-7.4.2020-Budowa w obrębie Kawnice, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 2MW http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-7.4.2020-budowa-w-obrebie-kawnice,-gm.-golina-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-do-okolo-2mw.html Golina, 03.08.2020r.

OŚiGW.6220-7.4.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania…

]]>
Wed, 05 Aug 2020 07:48:15 +0200 http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-7.4.2020-budowa-w-obrebie-kawnice,-gm.-golina-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-do-okolo-2mw.html Anna Rabiega
Aplikacja do składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/aplikacja-do-skladania-wnioskow-o-oszacowanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-susza.html Tue, 04 Aug 2020 14:54:01 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/aplikacja-do-skladania-wnioskow-o-oszacowanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-susza.html Anna Rabiega