Wybory Prezydenckie 2020 - I tura 28.06.2020

Wyniki głosowania:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Golinie (Szkoła Podstawowa od ul.Wolności)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Golinie (Biblioteka)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Węglewie (OSP)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kawnicach (Szkoła Podstawowa)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Przyjmie (Szkoła Podstawowa)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Golinie (Szkoła Podstawowa od ul.Kopernika )

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Radolinie (Szkoła Podstawowa)

 

POSTANOWIENIE NR 100/2020  Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Golina

 

Materiały szkoleniowe dla OKW:

- szkolenie ogólne

- kwalifikacja głosów

- przykładowy protokół

 

Harmonogram pierwszych posiedzeń OKW

 

POSTANOWIENIE NR 32/2020  Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12.06.2020r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW i terminach losowania kandydatów na członków.

Obwieszczenie Burmistrza Goliny z dnia 09.06.2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Informacja Burmistrza Goliny z dnia 04.06.2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

1-37-20-informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-prezydent-rp-2020-r.pdf

 

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym