WYNIK: Konkurs: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Golina na rok 2019

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019”. 

Wpłynęło 5 ofert, wszystkie oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Numer oferty

Nazwa oraz adres oferenta

Kwoty
dofinansowania

1

Koniński Klub Golfowy

Golina-Kolonia, 62-590 Golina

1200,00

2

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja 
62-590 Golina, Węglew - Kolonia, ul. Bursztynowa 15

500,00

3

Klub Biegacza „WARTKO” 

62-590 Golina,  Plac Kazimierza Wielkiego 2

1200,00

4

Młodzieżowy Klub Sportowy „OLE”

5100,00

5

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"

62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

62000,00

 

 

 

                                  

 

                                               /-/   Burmistrz Goliny

                                                   Mirosław Durczyński

 

 

 

 

 

 

 

Golina, dnia 14.02.2019r.