WYNIK: Konkurs: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Golina na rok 2018

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018”. 

Wpłynęły 4 oferty, wszystkie  oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Numer oferty

Nazwa oraz adres oferenta

Kwoty
dofinansowania

1

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"
 62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

66 300,00

2

Koniński Klub Golfowy
Golina-Kolonia, 62-590 Golina

1 600,00

3

Klub Biegacza „WARTKO” 
62-590 Golina,  Plac Kazimierza Wielkiego 2

1 500,00

4

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja 
62-590 Golina, Węglew - Kolonia, ul. Bursztynowa 15

600,00

 

 

                                   Burmistrz Goliny

                                   /-/ Mirosław Durczyński

 

 

 

 

Golina, dnia 16.03.2018r.