WYNIK: Konkurs: prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2016

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2016

Wpłynęła 1 oferta, spełniała wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

ul.PCK 13, 62-500 Konin

10 000,00

 

                                                       Burmistrz Goliny

                                                     Mirosław Durczyński

Golina, dnia  12.02.2016r.