WYNIK: Konkurs w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2014.

Wpłynęła 1 oferta, spełniała wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

 

1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach

Kawnice 37B, 62-590 Golina

8 000,00

 

    Burmistrz Goliny

/-/ Tadeusz Nowicki

 

 Golina, dnia  25.02.2014r.