WYNIK: Konkurs: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie półkolonii

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w formie półkolonii na rok 2014. 

Wpłynęła 1 oferta, spełniła wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, Kawnice 4, 62-590 Golina

4 000,00

 

   

Golina, dnia 18.06.2014r.