WYNIK Konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012”. 

Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne i tak: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Ludowy Zespół Sportowy "Mirek" w Adamowie,
62-590 Golina, Adamów 41 A

5 000,00

2

Koniński Klub Golfowy

Golina-Kolonia, 62-590 Golina

1 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"

 62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

64 000,00

 

   

Golina, dnia 24.01.2012r.