PORZĄDEK wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 24 września 2020 r.

   

PORZĄDEK  

wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

24 września 2020 r. o godz. 13:00

Proponowany porządek:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania statutu (projekt nr 139).

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (projekt nr 140).

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt nr 141).

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie (projekt nr 142).

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina (projekt nr 143).

7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Golinie.

                                                                                         

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Wojciech Wojdyński