Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ZP271.04.2013

Numer ogłoszenia: 157027 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy:  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; - Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km, oraz Kolonia Golina , gmina Golina o długości 0,700km".

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ZP271.04.2013 nr 152799 - 2013 data 31.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 063 2418095 w. 50, 51, fax. 063 2418095.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 16.08.2013 godzina10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).
  • W ogłoszeniu powinno być: 19.08.2013 godzina10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).