Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.20.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zp.271.20.2020

Dostawa i montaż wyposażenia dla Domu Kultury w ramach zadania:

"Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Dokument do pobrania