Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zp.271.7.2020 dla zadania nr 2 - Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach w ramac

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zp.271.7.2020 dla zadania nr 2 -

Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Informacja do pobrania