Zapytanie ofertowe dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie (Zp.271.5.2020.zo)

                                                Zp.271.5.2020.zo                                                                                                                                                            Golina, 10 czerwca 2020 r.

 Zapytanie Ofertowe „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Treść zapytania ofertowego.

Formularz ofertowy.

Wzór umowy

Klauzula informacyjna