Informacja z otwarcia ofert - Zp.271.16.2020 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina".

Informacja z otwarcia ofert - Zp.271.16.2020 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina".

Treść informacji