Informacja z otwarcia ofert - Zp.271.11.2020 - „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w ramach projektu „Klub Malucha – dobry start dla dziecka rodzica”

 

Informacja z otwarcia ofert - Zp.271.11.2020 - „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w ramach projektu „Klub Malucha – dobry start dla dziecka rodzica”

Tekst informacji