Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.6.2020 Gminny Klub Malucha

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.6.2020 

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Golinie na "Gminny Klub Malucha" w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw" 

 

 

 

Treść informacji