Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.2.2020 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.2.2020

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - Budowa kanalizy sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica

Treść informacji