Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.14.2020 „Dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu Senior+"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.14.2020 „Dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu Senior+"

Treść informacji