Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.11.2020 „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w ramach projektu „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.11.2020 „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Malucha w ramach projektu „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”

 

Treść informacji