Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Prowadzenie audytu wewnętrznego"

Golina, 31.10.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę

„Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina"

 

Biorąc pod uwagę kryterium określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta złożona przez: 

Kancelaria Radcy Prawnego i Audytora

Sławomir Kubicki

ul. Luboszycka 35C, 46-022 Zawada 

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę spełnia wymagania Zmawiającego,
a zaoferowana cena jest najniższa.

Do wybranej firmy zostanie przesłane zaproszenie celem podpisania umowy na wykonanie usługi „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina".

Burmistrz Goliny

(-) Mirosław Durczyński

 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty