Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, część 1 - rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, czę


Zp.271.4.2019.zo
 

Golina, 3 grudnia 2019 r.

 

Zapytanie Ofertowe 

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 EURO

 

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, część 1 - rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, część 2 – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz.