Informacja z otwarcia ofert- Zp.271.4.2019

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł"

Nr Zp.271.4.2019 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja