Informacja z otwarcia ofert- Z 271.3.2019

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina"

Nr Zp.271.3.2019 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja