Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZP.271.9.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II - budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina”,ł"
nr Zp.271.9.2019,
 
znajduje się w poniższym załączniku: