Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.4.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00zł"
nr Zp.271.4.2019,
 
znajduje się w poniższym załączniku: