Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2016

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP.271.1.2016 

pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha-Kolonia oraz obrębie Golina- Kolonia"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie