WYNIK zawiadomienie o wyborze ZP271.03.2015

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomści, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina"

 

znajduje się w poniższym załaczniku:

załącznik: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP271.03.2015