Unieważnienie postępowania w części III_Zp.271.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III,

obejmujacej przebudowę drogi wojewódzką 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę

rowerową - ul. Słowackiego w Golinie przebudowa istniejącego chodnika w celu

przystosowania do rowerów, o długości 642 m i szerokości 2,5 m.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I"

treść zawiadomienia znajduje się w poniższym załączniku nr 1

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie