Unieważnienie postępowania w części II_Zp.271.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II,

obejmującej budowę ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie, o długości 652 m

i szerokości 2,5 m.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I"

treść zawiadomienia znajduje się w poniższym załączniku nr 1

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie