PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT W postępowaniu dotyczącym usługi specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień

  

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

W postępowaniu dotyczącym usługi specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Rodziny w Koninie w partnerstwie z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62-590 Golina

 

II. Termin składania ofert: do 3.04.2017 r.

W dniu 27.03.2017 r. zamieszczono na stronie www.golina.pl ogłoszenie o naborze ofert na usługęspecjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 3.04.2017 r. do godziny 14.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

III. Kryterium wyboru oferty było:

¾     Cena – waga 70%,

¾     Doświadczenie – waga 30%.

 

 

Golina, dnia 4.04.2017 r.

Kierownik Zamawiającego

 

/-/ Danuta Kamińska

Kierownik MOPS w Golinie