PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Golina w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Golina w 2017 roku
Znajduje się w poniższym załączniku:
Załącznik - PLAN