OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY/UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zp 271.1.2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nr 16819 - 2017 z dnia 31.01.2017r.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina