Informacja po otwarciu ofert Zp.271.8.2017

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.8.2017 

pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Łąkowa w Golinie"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert