Informacja po otwarciu ofert Zp.271.7.2017

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.7.2017 

pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego”.

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert