INFORMACJA po otwarciu ofert Zp.271.2.2017

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.2.2017 

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie”.

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert