Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.7.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.

"Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego"

nr Zp.271.7.2017 

znajduje się w poniższym załączniku nr 1

Załącznik nr 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.7.2017