Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.6.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.

"Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej"

nr Zp.271.6.2017

znajduje się w poniższym załączniku nr 1

Załącznik nr 1 -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty