INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - Etap I"

Nr referencyjny: Zp.271.11.2017

znajduje się w poniższym załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 - Informacja